zondag 3 mei 2015

Veiligheid wordt nogal verschillend beleefd blijkbaar


Tot veler frustratie- in ieder geval tot mijn grote frustratie- zijn er heel veel regels om de kinderopvang veilig te maken. En dan heb ik het over valhoogte, geen brandende kaarsjes bij een verjaardag en meer regels die in veel situaties kinderen nogal te kort doen. Gelukkig wordt hier nu over gepraat en lijkt het er op dat de regels wat realistischer worden.
Maar dan: afgelopen week had ik afgesproken om wat spullen te bezorgen op een basisschool. De basisschool is een onderdeel van een Multi Functioneel Centrum.
Ik dwaal wat door het gebouw en probeer de school te lokaliseren. Er zijn verschillende ruimtes waar mensen zitten, er lopen verschillende mensen rond en ja, daar zie ik op een tussendeur de naam van de school. Ik loop deze ruimte in. Ik zie door openstaande deuren lokalen zonder kinderen of leerkracht, ik zie een soort spreekkamers waar mensen in- en uitlopen en warempel: een klas met een leerkracht. Het blijkt dat ik een verdieping hoger moet zijn. Daar zie ik 2 kamers met een open deur, toiletten en een dichte deur met de aanduiding  "conciërge". Dit lijkt op een onderdeel van de school. Ik stap één van de 2 kamers in en leg de spullen op tafel en zoek iets om een briefje te schrijven. Ik kan rustig rondsnuffelen: er is niemand die me gezien heeft of merkt dat ik hier ben.
Ik snuffel niet rond en vertrek zo snel mogelijk weer want ik voel me niet op m'n gemak.

Ik snuffel niet rond, ik heb geen kwade bedoelingen, maar, ik had rustig mijn gang kunnen gaan. Ontredderd verlaat ik de school.Wie garandeert de veiligheid van de kinderen op deze school? Of op de andere scholen waar meerdere functies samenkomen? Wie weet wanneer wie waar rondloopt als er ook inloopspreekuren zijn van het wijkteam, wijkagent, opbouwwerker ed, allerlei vrijwilligers klusjes doen en bv hun maatje meenemen, buurtbewoners en anderen ruimtes kunnen huren voor activiteiten enz enz ?

Vanaf het begin heb ik moeite gehad met de grootte van deze nieuwe basisscholen en het gemis aan "menselijke maat" (of beter "kinderlijke" maat), maar die moeite was nog tamelijk diffuus. Nu is het me helder: zoals het nu georganiseerd is is het in mijn ogen niet veilig.